free simple website templates

KELL-E FÉLNI A SZÚNYOGOK ELLENI KÉMIAI VÉDEKEZÉSTŐL?

szerző pkkft.hu munkacsoport 2019. július 25.

Szúnyog információs cunami

Az ember szempontjából kártékony vagy kellemetlen élőlények ellen használt anyagok (biocidek) alkalmazása szükséges rossznak tekinthető. Az alábbiakban e biocidek közül a kémiai szúnyogirtó és riasztó szerekről, hatóanyagokról kialakult – véleményünk szerint az utóbbi időben erősen eltorzított – képet szeretnénk néhány gondolattal pontosítani.

A biocid hatóanyagok és termékek, így az utóbbi időben sokat átkozott deltametrin, felhasználási engedélyét, az erre a feladatra hivatott hatóság adta és adja ki, leírva azok alkalmazására vonatkozó szigorú szabályokat.

Alapvetésként higgyük el, hogy azok a felkészült szakemberek, akik kiadják a legkülönbözőbb biocidek engedélyeit, csak abban az esetben járulnak hozzá a felhasználáshoz, forgalmazáshoz, ha meg vannak győződve arról, hogy azok szabályszerű alkalmazása, sem környezeti, sem ökológiai, sem humán egészségügyi ártalomhoz nem vezet. A felhasználás tehát, az ellenőrzött gyérítések esetékben, mint amilyen az országos szúnyoggyérítési program, vagy az önkormányzati társulások hatósági és szakértői felügyelettel zajló megrendelései, az illetékes hatósásgok engedélyével és előírásai szerint, azaz felelősségvállalásával történik. Erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, amikor azt kérdezgetjük, hogy miért „szórnak ránk, a nyakunkba” annyi „permetet”!

De mi a helyzet a millió féle, szabadon vásárolható, szintén engedélyezett szúnyogirtó, riasztó szerekkel? Ezek kijuttatását is ellenőrzik a hatóságok? Persze, hogy nem, hisz ez lehetetlen. Csak néhány példa a fenti módon kijuttatott készítmények tárházából (a hatóanyagok feltüntetésével):

- RAID légy-és szúnyogirtó aeroszol narancsvirág illattal légtér kezelésre (R-transz-fenotrin + pralletrin)

- BROS szúnyogirtó rúd, füstölő (d-alletrin)

- PROTECT PLUS szúnyogirtó folyadék párologtatásra (pralletrin)

- OFF! MAX rovarriasztó aeroszol, vagy VAPE Derm Invisible (pikaridin) személykezelésre, amiről azt írják a szakértők, hogy a pikaridint 1990-ben találták fel, (szagtalan, fénystabil, nem károsítja a műanyagokat, kisebb az egészségkárosító hatása). Hatékonysága eltérő az egyes szúnyogfajok esetén. A termékfogyasztói tesztek szerint egy nagyon hatékony rovarriasztó és -ölő szer. A fénystabil kiemelése itt azért különösen fontos, mert a szervezett módon kijuttatott szerek egyik nagy előnye, hogy azok fény hatására rövid időn belül lebomlanak – így is minimálisra csökkentve a nem célszervezetekre gyakorolt hatásukat. Nyáron történő kijuttatás esetén a szabadban már néhány órán belül elvesztik hatásukat. Azon rovarok, amelyek találkoztak az irtószerrel és nem olyan érzékenyek, mint a szúnyogok, nem pusztulnak el, kiheverik a "sérülést", hiszen az irtószer gyorsan kiürül a szervezetükből, nem kumulálódik. A kémiai szúnyoggyérítést, vagyis az irtószer földi, vagy légi permetezését kizárólag a települések belterületén lehet végezni, így szó sincs teljes rovarpusztulásról.

A fenti szereket tehát szabadon vásárolhatjuk és ellenőrizetlenül fújhatjuk, kenhetjük, szórhatjuk magunkra, gyermekeinkre, barátainkra, épületeink külső és belső felületeire, vagy azokra, akik épp a közelünkben vannak – akár tízpercenkénti ismétlésekben, ha nem elég jó/gyors a hatás.

Ugyanebbe az ellenőrizetlen körbe tartozik a szakértői felügyelet nélküli, olykor a hatóság látókörén is kívül eső, „maszek” gyérítések köre. Ezek esetében kijutatott szerek minőségi és mennyiségi jellemzői is rejtve vannak. Egy azonban biztos: feltehetően az azok jellemzőire és paramétereire vonatkozó a legvadabb sejtéseink is távol állnak a valóságtól.

Az eddigiekből jól kiviláglik a biocidekkel történő egyéni és szervezett gyérítés legnagyobb különbsége: az egyéni használat egyéni döntések sorozatából adódik, így természetszerűleg kaotikus. A szervezett gyérítések ezzel szemben a hatóságok ellenőrzése mellett és az előírások szerint történnek.

Az utóbbi időszak a szervezett kémiai szúnyoggyérítés ellen indított, olykor finoman szólva is csacsiságokkal teli, "cunami" nem nélkülözi a magukat a témában szakértőnek valló, önjelölt, mai szóhasználattal „wannabe” (akik elszántan törekednek olyanná válni, amihez képességeikkel, jártasságukkal ill. tudásukkal gyakorlatilag nem érhetnek fel) médiasztárrá vált, vagy csak ritkán, a facebookon, különféle blogokon megszólaló kutatók csúsztatásokkal teli érveléseit sem.

Utóbbiak csaknem mindegyike a sokat emlegetett (és hazánban évtizedek óta jelen lévő) biológiai védekezés kiteljesedésében látják a megoldást. Olykor szinte hisztérikusan hangoztatott véleményük szerint csak ez utóbbi hozhat jelentős változást a szervezett védekezések során a kémiai készítmények túlsúlyával szemben.

A nemzetközi utalásokkal kapcsolatban csak néhány megjegyzés. Az idei évben Olaszországban, Franciaországban és Németországban az előző évekhez képest a kémiai szúnyoggyérítő készítmények három-nyolcszoros mennyiségét használták fel eddig. Az a hír járja, hogy Horvátország a magyar gyérítés szervezéséről és módszertanával kapcsolatban kért tanácsot a témával kapcsolatos komoly gondjai közepette.

Higgyék el, hogy a kémiai gyérítés ellen lázítók valódi motivációját nem a környezetterhelés minimalizálása, vagy a biodiverzitás-védelmi célok adják... A témában idén (is) azok a leghangosabbak, akik a hazai biológiai és kémiai szúnyog-gyérítések kivitelezési és felügyeleti rendszerébe, munkájuk minősége, illetve a stabil tudás és/vagy gyakorlati tapasztalat hiánya miatt, nem kerültek bele, vagy abból kikerültek – ellenben nagyon-nagyon szeretnének közelébe kerülni annak a bizonyos, lelki szemeik előtt a valóságnál jóval bőségesebb tartalmat rejtő, fazékhoz….

Ha megtörténne, mind a szervezett, mind az egyéni felhasználású biocid készítmények engedélyeinek teljes körű visszavonása, a szervezett gyérítések során teljes mértékben áttérnénk a biológiai, környezetet, ökológiai egyensúlyt kevésbé terhelő módszerekre, akkor nekik a Bacillus thuringiensis serotype israelensis (Bti) tartalmú készítmények nem lennének megfelelőek…

Hogy miért? Azt nem tudni, de az indokok feltehetően már előkészítés alatt állnak. 


További információk: 

A szúnyogok elleni egyéni védekezés lehetőségei

Szerző: Országos Epidemiológiai Központ

https://www.webbeteg.hu/cikkek/eloskodok/14544/a-szunyogok-elleni-egyeni-vedekezes-lehetosegei

Írásunk a kémiai gyérítés szükségességéről itt: 


A szükséges rossz: kémiai szúnyoggyérítés

pkkft.hu munkacsoprt 2019.június 18.

Az ország szinte minden területét sújtó mostani szúnyogáradatban (természetes módon) ismét fellángoltak a „kizárólag biológiai gyérítést!” típusú megszólalások és kezdeményezések.

A biológiai gyérítések részarányának növelése a szakma minden szereplője által elfogadott, nagyon régi célkitűzés. Utóbbi elérését azonban két komoly tényező is hátráltatja: (a) védett természeti területeken a hatóság általában a biológiai gyérítést sem engedélyezi (a humán szempontból kiemelten jelentős tenyészőhelyek nagyon nagy része védett természeti területen helyezkedik el); (b) erdőterületeken a mikrotenyészőhelyek (aprónál apróbb pocsolyák, a legkülönfélébb eredetű gödrökben kialakuló vízgyülemek) átláthatatlan hálózatának biológiai kezelése megvalósíthatatlan. Ugyancsak hátráltatja a biológiai gyérítések terjedését a légi granulátumos kijuttatási technológia hazai „megrendelhetetlensége”. A folyadékos készítmény levegőben történő kijuttatása során a szer nem tud átjutni a zárt lombkoronán az az alatt megbúvó tenyészőhelyekre. A szúnyogártalom szempontból kiemelten jelentős tenyészőhelyek nagyon nagy része ugyanakkor a csípőszúnyog lárvák fejlődésekor lombfedett. Ezek földi kijuttatási módszerekkel ugyancsak nem elérhetők (a zárt cserjeszinttel, álló és kidőlt fák sűrű szövedéke nem csak gyalog, de drónnal is „járhatatlan”). Ne higgyünk tehát a „biológiai gyérítéssel teljes körűen orvosolható a probléma” típusú reklámoknak! Mindent meg kell tenni azért, hogy a környezetkímélő biológiai technológia mind nagyobb részarányt érjen el a kezelések rendszerében, de a fent elmondottak miatt, szükséges rosszként, valószínűleg a hazai nyaraknak még nagyon sokáig részét képezi majd a kémiai szúnyoggyérítés.

Megosztás

CÍM:
8360 Keszthely,
Vak Bottyán utca 37.

Kapcsolat:
Email: pannonia(kukac)pkkft.hu© 2016 Minden jog fenntartva Pannónia Központ Kft.

MÁS HIVATKOZÁSOK:

Köszönjük levelét!